حسابداری ویژه اشتغال به کار

هزینه ثبت نام در دوره: 7,800,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: 280,000 ریال
ظرفیت: 6 حد نصاب: 6
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/10/29
کد دوره : r165093247 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/11/6 تاریخ پایان دوره : 1398/2/28
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

حسابداری ویژه اشتغال به کار
محل برگزاری
مدرسان