دوره آموزشی طراحی به کمک نرم افزار اتوکد

غیر از کلاس حضوری با بهترین تجهیزات پیشرفته نمایشی
هزینه ثبت نام در دوره: 4,900,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: 250,000 ریال
ظرفیت: 20 حد نصاب: 6
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/9/6
کد دوره : r978534620 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/9/6 تاریخ پایان دوره : 1397/9/6
پیش نیاز :

آشنایی با کامپیوتر

وسایل مورد نیاز :

برای تمرین در منزل داشتن سیستم کمک می کند

اهداف دوره :

قابلیت ترسیم نقشه های صنعتی و ساختمانی و اشکال سه بعدی

مفاد درسی :

آموزش کامل دستورات دوبعدی و سه بعدی صنعتی و ساختمانی

دوره آموزشی طراحی به کمک نرم افزار اتوکد
محل برگزاری
مدرسان