دوره های آموزشی
تاریخ شروع: 1397/11/6 حسابداری ویژه اشتغال به کار

تاریخ شروع: 1397/11/2 آموزش کاربردی وپروژه محور فتوشاپ

تاریخ شروع: 1397/10/10 نرم افزار فتوشاپ مجتمع های روشنگر و خبره

این دوره در روزهای زوج در ساعتهای مختلف تشکیل میشود با هر شعبه تماس بگیرید

تاریخ شروع: 1397/10/9 نرم افزار فتوشاپ مجتمع های روشنگر و خبره

این دوره در روزهای زوج تا فرد در ساعتهای مختلف تشکیل میشود با هر شعبه تماس بگیرید

تاریخ شروع: 1397/10/10 حسابداری ویژه اشتغال به کار مجتمع های روشنگر و خبره

انیمیشن کل دوره، کتاب های الکترونیکی و فیزیکی دوره، آزمون های مستمر، شبیه ساز امتحان و نمونه سوالات فنی حرفه ای رایگان در اختیار دانشپذیران قرار می گیرد.

تاریخ شروع: 1397/10/10 حسابداری ویژه اشتغال به کار مجتمع های روشنگر و خبره

انیمیشن کل دوره، کتاب های الکترونیکی و فیزیکی دوره، آزمون های مستمر، شبیه ساز امتحان و نمونه سوالات فنی حرفه ای رایگان در اختیار دانشپذیران قرار می گیرد.

تاریخ شروع: 1397/10/9 ICDL جامع مجتمع های روشنگر و خبره

فیلم آموزشی دوره و نمونه سوالات مربوط به هر آموزش به صورت ارتباط چند رسانه ای

تاریخ شروع: 1397/10/9 ICDL جامع مجتمع های روشنگر و خبره

فیلم آموزشی دوره و نمونه سوالات مربوط به هر آموزش به صورت ارتباط چند رسانه ای

تاریخ شروع: 1397/10/8 ICDL جامع مجتمع های روشنگر و خبره

فیلم آموزشی دوره و نمونه سوالات مربوط به هر آموزش به صورت ارتباط چند رسانه ای